Gmina Świnice Warckie

Turystyczna atrakcyjność gminy wynika z wyjątkowego położenia i zróżnicowania przyrodniczego. W pobliżu miejscowości przepływa rzeka Ner, która ma liczne dopływy i starorzecza, a północną granicę tego obszaru wytycza Pradolina Warszawsko-Berlińska. Na terenie gminy znajdują się dziesiątki kilometrów szlaków pieszych i tras rowerowych. Dla wielu turystów i pielgrzymów najistotniejsze jest to, że na terenie gminy zamieszkiwały poetka i nowelistka Maria Konopnicka oraz Helena Kowalska, późniejsza św. Faustyna. Dogodne połączenia komunikacyjne (drogowe i kolejowe) umożliwiają szybki i łatwy dostęp podróżnych do atrakcyjnych miejsc tego regionu.

http://www.swinicewarckie.com.pl