Gmina Poddębice

Najstarsze ślady osadnictwa na terenach, obecnej Gminy Poddębice, sięgają X w. Dawnej proweniencji gminy należy szukać w wiejskiej gminie Bałdrzychów, istniejącej do 1868 r. w guberni kaliskiej, która to w 1868 r. została przemianowana w gminę Poddębice. W czasie istnienia Królestwa Polskiego (lata 1815–1832) gmina należała do powiatu łęczyckiego w guberni kaliskiej. 31 maja 1870 r. przyłączono do niej pozbawione praw miejskich Poddębice, które od 1934 r. ponownie są miastem.

Gminę Poddębice zamieszkuje 16 tys. osób, z czego połowa to mieszkańcy miasta. W odległości 12 km znajduje się autostrada A2. Warszawa oddalona jest o 150 km, a Poznań o 160 km.

Około 1 km od Poddębic wybudowano Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie – nowoczesny kompleks z boiskami do piłki nożnej, rugby, koszykówki, siatkówki plażowej, kortem tenisowym oraz wodnym ogrodem botanicznym.

Miasto Poddębice

Poddębice prawa miejskie po raz pierwszy otrzymały ok. 1400 r., krótko po pierwszej wzmiance w łęczyckich księgach sądowych z 1388 r., z których dowiadujemy się o dwóch mieszkańcach wsi Podambe – Wicie i Urbanie. Nabycie przez miejscowość praw miejskich wiąże się bezpośrednio z rodziną Chebdów (herbu Pomian) z Niewiesza. W połowie XV w. została erygowana tu parafia, a w XVI w. tutejsze dobra przejęli Grudzińscy herbu Grzymała, którzy to na początku kolejnego wieku rozpoczęli budowę perły Poddębic – renesansowego pałacu.

XVIII w. to czas rozkwitu miasta, które jednak pod koniec stulecia zaczęło podupadać i za rządu pruskiego zostało zaliczone w poczet wsi. W 1822 r. sprowadzono do Poddębic, staraniem Klemensa Zakrzewskiego, kolonistów sukienników i nadano im parcele przy założonej manufakturze. Poddębice odzyskały dzięki temu prawa miejskie i zaczęły się dynamicznie rozwijać, w 1830 r. na terenie miejscowości było ok. 100 warsztatów tkackich. Po wybuchu dwóch powstań narodowych, w 1870 r. decyzją władz zaborczych miasto zostało ponownie zdegradowane do rangi wsi. Kilkanaście lat później Poddębice miały ok. 3 tys. mieszkańców, spośród których jedną trzecią stanowili starozakonni, a potomkowie niemieckich sukienników – 3 procent populacji. W 1934 r. Poddębice odzyskały prawa miejskie i mają je do dzisiaj.

Poddębice stały się scenerią do kilku realizacji filmowych m.in.: „Ich dzień powszedni” z 1963 r. i „Nad rzeką, której nie ma” z 1999 r.