Dzierżawy

W XVI w. wieś Dzierżawy należała do powiatu szadkowskiego w województwie łęczyckim. Ciekawym i wartym uwagi obiektem, który znajduje się na jej terenie, jest rzymskokatolicki kościół pw. Miłosierdzia Bożego. Oryginalnym materiałem budowlanym, z którego powstała ta świątynia, jest margiel kredowy (tzw. kamień rożniatowski) wydobywany w kamieniołomie znajdującym się we wsi Rożniatowice (powiat bełchatowski). Przez okolicznych mieszkańców kamień ten, z którego wybudowano wiele domów mieszkalnych w rejonie Uniejowa, zwany jest „opoką”.