Dwór Tollów w Uniejowie

Dwór Tollów w Uniejowie został wzniesiony w 1845 r. dla Józefa Hofmajstra, zarządcy dóbr rodziny Tolów. Aleksander Toll był synem Karla Wilhelma Tolla, słynnego generała, który w XIX w. stał się właścicielem zamku i okolicznych dóbr. Otrzymał je od Rosjan jako nagrodę za zasługi w tłumieniu powstania listopadowego.

Obecnie w dworze mieści się Szkoła Muzyczna I stopnia i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Budynek zachował dawny, XIX-wieczny układ i cechy późnoklasycystycznej budowli. Co ciekawe, wzniesiono go w obrębie dawnego placu ćwiczeń, na zachód od pruskich stajni wojskowych. Do dziś można podziwiać zachowane zdobienia na elewacji, w formie płaskich zdobieni narożników.

10 sierpnia 1984 r. dwór Tollów został objęty ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków (nr rejestrowy: 360/102).