Czołczyn

Niewielka wieś, w której urodził się Edmund Korczak-Świerzyński. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich, a w trakcie wojny polsko-bolszewickiej był podporucznikiem w 34. Pułku Piechoty. Poległ 16 czerwca 1920 r. w czasie wypadu I batalionu na Wereśnię, w byłym powiecie radomyskim guberni kijowskiej. 22 kwietnia 1938 r. został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości „za pracę w dziele odzyskania niepodległości”.