Cmentarz rzymskokatolicki w Uniejowie

Cmentarz znajduje się na obrzeżach miasta. Odnajdziemy na nim wiele ciekawych zabytków sztuki nagrobnej, m.in. kaplicę rodziny Boxa-Radoszewskich herbu Oksza (spoczywają tu fundatorzy kaplicy i przodkowie rodu).

Na uniejowskim cmentarzu znajdują się również mogiły żołnierzy walczących w czasie I i II wojny światowej. Szczególnym miejscem jest tablica upamiętniająca walki z września 1939 r. nad Bzurą.

 

Cmentarz żydowski w Uniejowie

Gmina żydowska w Uniejowie powstała w połowie XIX w. W miasteczku wzniesiono wtedy – nieistniejącą już dziś – murowaną synagogę. Przed II wojną światową mieszkało tu ok. 1,4 tys. Żydów, którzy stanowili 40% mieszkańców miasta.

Cmentarz żydowski w Uniejowie powstał w latach 70. XIX w., w kompleksie leśnym ok. 150 m od drogi w kierunku Dąbia. Miejsce to zostało doszczętnie zniszczone w czasie II wojny światowej przez okupantów. Obecnie na jego terenie znajduje się tablica informacyjna oraz głaz z tablicą z gwiazdą Dawida oraz napisem: „Cmentarz żydowski. Teren prawnie chroniony. Uszanuj miejsce spoczynku zmarłych”. Obok tablicy ułożono fragmenty porozbijanych macew.

https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/u/527-uniejow/114-cmentarze/37659-cmentarz-zydowski

 

Cmentarz ewangelicki w Uniejowie

Dawny cmentarz ewangelicko-augsburski w Uniejowie jest położony ok. 2 km na północ od centrum miasta, przy drodze do wsi Czekaj. Z nekropolii zachowały się duży, drewniany krzyż, grób w tylnej części cmentarza i pozostałości kilku dawnych nagrobków. Pamiątkowa tablica informuje: „Powstał na początku lat 70. XIX w. Powierzchnia cmentarza wynosi 39 arów. Cmentarz należał do parafii ewangelicko-augsburskiej w Dąbiu, która powstała w 1806 r. i swym zasięgiem obejmowała miejscowości: Karszew, Chełmno, Drzewce, Krzykosy, Skotniki, Zelgoszcz, Wolę Świniecką, Kościelnicę, Sobótkę, Grabów, Mazew i Uniejów. Cmentarz był wtedy miejscem pochówku tutejszych ewangelików. Obecnie parafia znajduje się w Poddębicach. Na cmentarzu zachowały się rozbite fragmenty kilku nagrobków. Dewastacja nastąpiła w okresie powojennym. W czasie II wojny światowej było to miejsce pochówku ludności niemieckiej, która osiedliła się na terenie gminy w ramach wypędzeń ludności polskiej. Uszanuj miejsce święte”.

http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/uniejow.htm