Cmentarz rzymskokatolicki w Białej

Nieopodal kościoła, przy drodze prowadzącej do Szczawina, znajduje się cmentarz, a w jego głębi kwatera wojenna. W niej spoczęli żołnierze 28. i 31. Pułku Strzelców Kaniowskich, polegli w dniach 7 i 8 września 1939 r. w walkach z Niemcami pod wsią Kębliny. W trakcie odwrotu z rejonu rzeki Warty żołnierze zostali zaskoczeni przez Niemców. Polacy ponieśli ogromne straty, ale wywalczyli drogę do odwrotu. Początkowo zmarłych w czasie walk pochowano na terenie dworskiego parku w Kęblinach. Według różnych źródeł na cmentarzu w mogile spoczywają ciała od ok. 96 do nawet 200 żołnierzy.

W Białej istniał też cmentarz z czasów I wojny światowej.

Cmentarz ewangelicki w Białej

W lesie około 300 m od drogi z Białej do Szczawina znajduje się dawny, dzisiaj już nieużytkowany, cmentarz ewangelicki. Zachowało się na nim kilka nagrobków oraz filary bramy, przez którą niegdyś wchodziło się na teren nekropolii. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z XIX i XX w.