Cmentarze ewangelickie w gminie Dalików

Do końca II wojny światowej na terenie gminy były liczne siedliska kolonistów niemieckich, którzy masowo napływali tu pod koniec XVIII i w XIX w. Osiedlali się i tworzyli lokalne społeczności. Były to grupy w różnym stopniu zasymilowane z zamieszkującymi te tereny Polakami. Po osadnikach pozostało kilka cmentarzy zatartych w pejzażu okolicznych pól i lasów. Dla wytrawnego badacza czy pasjonata historii regionu ciekawa może wydać się próba dotarcia do pozostałości tych nekropolii. Zanim na zawsze znikną z krajobrazu i pamięci, warto poszukać ich pozostałości w Kontrewersie, Dąbrówce Górnej, Hucie Bardzyńskiej, Marcinowie czy Krzemieniewie. Towarzyszyć temu mogą ciekawe rozmowy podejmowane z okolicznymi mieszkańcami, którzy pamiętają (niekiedy z opowieści starszych członków rodzin) dawnych, mówiących innym językiem sąsiadów.