Budzynek

Miejscowość ma bardzo stary rodowód. Obok cmentarza odnaleziono obiekt kultury łużyckiej (650–400 lat p.n.e.). W XV–XVI w. istniał tu drewniany dwór otoczony palisadą, na którego miejscu zbudowano później dwór murowany. Budzynek przez ok. 200 lat miał prawa miejskie. Po 1454 r. uzyskał lokację miejską, którą utracił po 1661 r.

Niekwestionowaną perłą wsi jest zabytkowy, rzymskokatolicki kościół pw. ścięcia św. Jana Chrzciciela i św. Trójcy. Świątynia jest położona w niewielkim parku w centrum Budzynka, w pobliżu dawnego grodziska. Obecny budynek został wzniesiony w latach 1710–1711 przez starostę łęczyckiego Stefana Szołdreckiego, dziedzica wsi. Analiza architektoniczna wykazała jednak, że zarówno użyte materiały, jak i styl łączenia budulca wskazują na XVI-wieczną metrykę najstarszej części kościoła, która w obecnej części prezbiterialnej pół tysiąca lat temu była najprawdopodobniej jedynie kaplicą. W obrysie bryły kościoła wyraźnie widoczne są wystające ostatki oraz lisice, czyli pionowe belki usztywniające konstrukcję. dekoracje okienne. Kościół jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków z 2 października 1967 r. (nr rejestru: 88/197/A).

Z pewnością warto zwrócić uwagę na bogate, zabytkowe wyposażenie świątyni, m.in. ołtarze, obrazy, belkę tęczową, gotyckie rzeźby czy barokowe