Bronów

Pierwsze wzmianki dotyczące Bronowa datowane są na 1391 r.. Dobra należały do rodu Bronowskich, od których przejęła je rodzina Kossów.

 

W historii Bronowa Konopniccy – czyli rodzina znanej poetki i nowelistki, Marii Konopnickiej – pojawiła się dopiero w 1844 r., kiedy to majątek nabył Wawrzyniec Konopnicki herbu Jastrzębiec, ojciec Jarosława, późniejszego męża Marii. Sama poetka zamieszkała w Bronowie w 1862 r., mając wówczas zaledwie 20 lat, ze starszym od niej o 12 lat mężem. W Bronowie przyszło na świat siedmioro dzieci Marii i Jarosława. Po bankructwie i sprzedaży majątku w 1872 r. Konopniccy przenieśli się do Gusina.

 

Drewniany dworek, w którym mieszkała poetka, zburzono w 1902 r. Na jego miejscu powstał murowany dwór, wzniesiony przez ówczesnego właściciela – Artura Dzierzbickiego. Budynek dworu pełni dzisiaj funkcje muzealne – jest siedzibą Muzeum Marii Konopnickiej w Bronowie. To nie tylko miejsce, w którym możemy zaznajomić się z życiem i twórczością artystki, cofnąć się do jej czasów, zwiedzając Izbę Pamięci Marii Konopnickiej, ale także w Muzeum Oświatowym zobaczyć, jak wyglądała szkoła jeszcze co najmniej trzy dekady po II wojnie światowej. Park otaczający dwór jest znakomitym miejscem na chwilę odpoczynku. Można w nim znaleźć kilka pomnikowych drzew – dąb, topolę, graby czy jesiony.

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu

Bronów 6, 99-220 Wartkowice

telefon: 43 678 59 29, 669 197 769,

e-mail: filiabronow@bpsieradz.pl

http://www.mariakonopnickawbronowie.pl