Biernacice

Pierwsze wzmianki o tej osadzie pochodzą z 1392 r. Z niegdysiejszych zabudowań na terenie wsi odnajdziemy dzisiaj już tylko ruiny dworu z XIX w. oraz dawny spichlerz będący obecnie budynkiem mieszkalnym. Wzniesiony przez Dzierzbickich dwór był jednopiętrowym budynkiem w stylu klasycystycznym, z którego do naszych czasów przetrwał jedynie obrys murów zewnętrznych.

W czasie II wojny światowej na terenie Biernacic hitlerowcy ulokowali obóz junaków niemieckich. Pozostałości okopów, strzelnicy, resztki baraków oraz umocnień z 1944 r. można odnaleźć w niewielkim lasku na północ od drogi Uniejów – Wartkowice.