Pstrąg wędzony

Przykład

Południowa 1, Parzeczew
606606606