O projekcie

"Marka Lokalna szansą rozwoju regionu"

W dniu 24 kwietnia 2019 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „Marka lokalna szansą rozwoju regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerzy projektu:

  • Stowarzyszenie Dolina Karpia
  • Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
  • Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
  • Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”
  • Lokalna Grupa Działania „PRYM”
  • Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”
  • Stowarzyszenie Tourismuszentrale Ferienregion Karpfenland Aischgrund e.V.

Cel:

Wspieranie zrównoważonego rozwoju regionów opartego na produktach i przedsięwzięciach wykorzystujących lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze poprzez współpracę na rzecz wzmocnienia systemów marki lokalnej.

W ramach realizacji projektu, w zależności od zapotrzebowania i zaawansowania funkcjonowania marki, poszczególni Partnerzy stworzą swoje Systemy Identyfikacji Wizualnej, powstaną lub zostaną uaktualnione strony internetowe i systemy przyznawania certyfikacji, wydane zostaną materiały informacyjne i promocyjne, będą przeprowadzone kampanie informacyjne i promocyjne, powstaną oznakowania, pakiety turystyczne, zorganizowane zostaną szkolenia i wizyty studyjne. Ze względu na różny poziom zaawansowania funkcjonowania marek lokalnych możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczeń między Partnerami oraz nawiązanie kontaktów i wypracowanie wspólnych działań mających na celu promocję marek lokalnych.

W dniach 18-19 września 2019 roku odbył się wyjazd studyjny pn. „Rozwój przetwórstwa i rękodzielnictwa lokalnego w praktyce” organizowany przez Partnera projektu  LGD „Zielony Pierścień” w Kazimierzu Dolnym i jego okolicach.

W ramach tego wyjazdu był ciekawy blok szkoleniowy dotyczący tak doświadczeń i wiedzy na temat tworzenia i funkcjonowania marek lokalnych jak też obowiązujących przepisów dotyczących wytwórców produktów lokalnych. Oprócz części szkoleniowej uczestnicy mieli okazję odwiedzić i wymienić doświadczenia, uzyskać praktyczną wiedzę od lokalnych przetwórców i rękodzielników.  

W dniach 13-19 października 2019 roku odbyła się Wizyta studyjna na terenie ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth e.V. Ta część projektu była związana z wymiana doświadczeń z zakresu chowu, hodowli ryb stawowych oraz przygotowywania, promocji i sprzedaży produktów lokalnych pod wspólna marką lokalną.

Na bazie znaku słowno-graficznego objętego ochroną patentową, opracowany został System Identyfikacji Wizualizacji marki lokalnej „Smak Wsi przetrwał w naszych produktach”. SIW obejmuje opis prawidłowego wyglądu i wykorzystania znaku marki.