SLIT – Góra Bałdrzychowska

Góra Bałdrzychowska Wieś otrzymała nazwę od wzgórza nad Nerem, naprzeciwko Bałdrzychowa. Kazimierz Sprawiedliwy nadał tę miejscowość w 1176 r. cystersom z Sulejowa, którzy administrowali tymi ziemiami ponad 600 lat, aż do 1789 r. W 1835 r. specjalnym ukazem oddano ten majątek generałowi rosyjskiemu Nejdhardtowi, zapewne w nagrodę za udział w zwalczaniu powstania listopadowego. Na zboczu…

SLIT – Golice

Golice Wieś pojawia się w dokumentach po raz pierwszy w 1391 r. jako własność Bogusława i Bolesty prawdopodobnie z rodu Jastrzębców lub łęczyckich Sulimczyków. W miejscowości zachował się XIX-wieczny murowany dwór, stojący w dużym parku. Ponadto odnajdziemy tu relikt siedziby obronnej w postaci wyniosłego, stromego kopca o średnicy ok. 25 m i wysokości ok. 4 m, położonego…

SLIT – ZOO Safari Borysew

„ZOO Safari Borysew” Prywatny ogród zoologiczny „ZOO Safari Borysew” to niezwykłe miejsce, które powstało w 2008 r. Jest ewenementem w skali naszego kraju. Na 25 ha żyje ok. 500 zwierząt, reprezentujących 90 gatunków z 5 kontynentów. Bardzo dobre warunki bytowe i odpowiedni dobór genetyczny zwierząt przyczyniły się do ogromnego sukcesu, jakim jest 10-procentowy wzrost populacji białych…

SLIT – Bałdrzychów

Bałdrzychów W 1176 r. książę Kazimierz Sprawiedliwy nadał tę wieś cystersom z Sulejowa. W 1331 r. miejscowość najechali rycerze Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zwani Krzyżakami. W Królestwie Polskim istniała gmina Bałdrzychów, która została przemianowana w 1868 r. w gminę Poddębice. Na terenie wsi zachowało się popielnicowe cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej, przebadane…

SLIT – Wólka

Wólka W tej niewielkiej miejscowości znajdziemy dziś już nieczynny dwupiętrowy młyn, który pierwotnie był napędzany kołem podsiębiernym (zasilanym wodą przepływającą bezpośrednio pod kołem), od 1962 r. zaś posiadał napęd elektryczny.