III edycja certyfikacji Marki Lokalnej „SMAK WSI przetrwał w naszych produktach”

Rozpoczynamy nabór wniosków do III edycji certyfikacji Marki Lokalnej „SMAK WSI przetrwał w naszych produktach”. Na stronie, w zakładce CERTYFIKACJA, znajdziecie Państwo niezbędne informacje i dokumentację. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00 oraz pod numerem telefonu 664 450 260. Na wnioski czekamy do…

Pierwsze Certyfikaty Marki Lokalnej przyznane!

Po bezpośrednich spotkaniach z Wnioskodawcami i obradach, Kapituła w dniu 11 lipca br. podjęła uchwałę dotyczącą przyznania Certyfikatów Marki Lokalnej „SMAK WSI przetrwał w naszych produktach”. Kapituła Certyfikacji Marki Lokalnej pozytywnie oceniała 26 z 27 złożonych wniosków, przyznając im minimum po 12 punktów (średnia arytmetyczna z przyznanych punktów przez poszczególnych Członków Kapituły), tym samy przyznała…

Zakończyła się ocena wniosków złożonych w I edycji Certyfikacji Marki Lokalnej.

I edycja Certyfikacji Marki Lokalnej przedłużyła się przez pandemię do 30 maja 2021 roku. Do wniosków złożonych w pierwszym terminie, doszły kolejne. W sumie Kapituła musiała ocenić 27 produktów, usług, wydarzeń. Kapituła miała cały czas wgląd online w złożone dokumenty, a wątpliwości przy ustalaniu punktacji mogła rozwiać podczas wizyt. W ciągu dwóch dni odwiedziliśmy 21…

Zapraszamy do składania wniosków

Szanowni Państwo, za nami trudny rok 2020, a początek 2021 nie wróży żebyśmy szybko doczekali się powrotu całkiem normalnego funkcjonowania.  Specyficzne warunki wymuszają niekonwencjonalne działanie. Dlatego przedłużamy okres naboru wniosków, do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemicznej. O planowanym zakończeniu naboru poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego i zapraszamy do składania wniosków…

I edycja Certyfikacji Marki Lokalnej SMAK WSI przetrwał w naszych produktach

30 października br. zakończył się pierwszy nabór wniosków o przyznanie Certyfikatu Marki Lokalnej SMAK WSI przetrwał w naszych produktach. Wpłynęło 21 wniosków reprezentujących wszystkie kategorie. Niestety 3 z nich musieliśmy, w trakcie weryfikacji, odrzucić, ze względu na śmierć wnioskodawcy. Obecnie trwa weryfikacja kryteriów formalnych, a następnie Kapituła rozpatrzy wnioski pod względem spełniania kryteriów merytorycznych. Ze…

Spotkanie robocze i wybór Przewodniczącej Kapituły

Pierwsze spotkanie Kapituły Certyfikacji Marki Lokalnej odbyło się łącznie ze spotkaniem roboczym, rozpoczynającym nabór wniosków do tegorocznej certyfikacji. Członkowie Kapituły wybrali spośród siebie Przewodniczącą, którą, jednogłośnie została Agnieszka Kwiatkowska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerskich gmin, członkowie Zarządu LGD „PRYM” i RLGD „Z Ikrą”, członkowie organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy. Przedstawiliśmy uczestnikom zrealizowane do tej pory…