Warsztaty kreatywno-plastyczne dla dzieci | Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji

Warsztaty kreatywno-plastyczne dla dzieci prowadzone są przez instruktora w Gminnym Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej. Mają charakter edukacyjny, ściśle związany z lokalną tradycją ludową. Regiony etnograficzne województwa łódzkiego, tj. łęczycki, łowicki, opoczyński, oraz obrzędy z nimi związane wpływają na tematykę organizowanych spotkań oraz stanowią inspirację dla uczestników podczas wykonywania przez nich prac.

Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji dostrzega potrzebę wspomagania dzieci i młodzieży w wychowaniu do poszanowaniu dziedzictwa kulturowego. Tradycja jest doskonałym punktem wyjścia do twórczego, kreatywnego rozwoju uczestników warsztatów. Bogactwo folkloru województwa łódzkiego stanowi motyw przewodni do kreowania m.in. nowych tekstów wyliczanek, zagadek, czy prac plastycznych. Gry i zabawy stają się uwspółcześnione, odświeżone, przy czym tradycja nadal pozostaje pielęgnowana.

Harmonogram prowadzonych warsztatów kreatywno-plastycznych jest ściśle związany z kalendarzem świąt. Ozdoby bożonarodzeniowe, wielkanocne pisanki, topienie Marzanny, to ważne tradycyjne wątki w kalendarium spotkań.

Dzierżązna 4
42 717 84 66