Miód wielokwiatowy | Pasieka „Nad Stawami” technik pszczelarz Krzysztof Nowak

Pasieka składa się z 40 rodzin pszczelich. Umiejscowiona jest pod lasem, przy stawach
rybnych. Część pasieki funkcjonuje jako pasieka wędrowna. Działalność prowadzę
w ramach rolniczego handlu detalicznego nr 10083523 w zakresie: Sprzedaż produktów
pszczelich nieprzetworzonych: miodu, w tym wielokwiatowego, pyłku pszczelego, pierzgi.

Zalew 176a, Lutomiersk
+ 48 604 791 385